“Het vrije woord hoort bij de Nederlandse cultuur”, zegt Albrecht tegen de NOS, de directeur van De Balie. “Het is dan ook iets dat de overheid mogelijk zou moeten maken. Maar het is niet meer op te brengen debatten of tentoonstellingen te organiseren die meer risico met zich meebrengen.”  Hij doelt hierbij op de hoge kosten voor de beveiliging van deze evenementen. Zo besteedde het ontmoetingscentrum ‘tienduizenden euro’s en maandenlang werk’ aan de beveiliging voor de lezing van de Deense, islamkritische cartoonist Westergaard.

De coalitie wil niet dat organisatoren vanwege deze kosten afzien van het organiseren van een ‘risicovol’ programma, zoals een lezing, expositie of debat. Daarom noemden ze op 30 november het belang van subsidie voor de organisatoren, zodat de beveiliging goed geregeld kan worden. Als dit niet het geval is, komt de politie pas ter plekke als het op dat moment nodig is. In het geval van het ‘cultuurpotje’ zou er daarentegen al bij het opstellen van het programma de zekerheid van de beveiliging zijn.  Dit zou de instellingen rust en zekerheid geven.

Op 3 december hebben de PvdA en VVD hun voorstel echter in moeten trekken omdat minister Bussemaker het geld niet uit het gemeentefonds wilde halen. Aankomend jaar zal de regering zowel onderling als met de culturele instellingen overleggen om tot een overeenkomst te komen voor de bekostiging.

Dit onderwerp is vooral nu van belang, gezien de spanningen die oplaaien met betrekking tot de bedreigingen van IS-aanhangers. Zoals Hollande stelt ‘zouden we ons niet moeten laten leiden door angst’. Dit betekent dat verschillende opinies geuit moeten kunnen worden, ook als deze een hoger risico met zich meebrengen. Het is daarbij zaak dat dit in alle veiligheid gebeurt.

Door de beveiliging kunnen beperkingen aangepakt worden die volgens Price spelen bij de publieke opinie. Zo is er door de beveiliging voor iedereen toegang tot informatie die anders alleen beschikbaar zou zijn voor politici en andere elites die al beschikken over deze veiligheidsmiddelen. Bovendien is volgens hem een debat een goede manier voor burgers om meningen te vormen en uit te wisselen, zodat zij ook betrokken worden bij het politieke debat. Er zou ook via de media contact gezocht kunnen worden met de burgers wat minder geld kost, omdat beveiliging niet nodig is.  Alleen mist hierbij het directe contact, en daarmee de mogelijkheid tot in gesprek gaan met de andersdenkenden. Doordat de Nederlandse burger op deze manier over meer kennis beschikt, kan hij zo beter een weloverwogen mening vormen over gevoelige zaken dan wanneer hij minder goed geïnformeerd is.

Zoals Albrecht stelde, dient de overheid geld vrij te maken om het vrije woord veilig te stellen. Zowel de mogelijkheid tot het geven van het vrije woord, als tijdens het verkondigen van iemands mening.